Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Trung Tâm Suối Lư Xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 01657111789
 28/01/18  Tin tức từ Phòng  133
Trường mầm non suối lư trong hội thi xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm cấp cụm...
 28/01/18  Tin tức từ Phòng  76
Môi trường giáo dục có ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công trong học tập của trẻ. Môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm là môi trường hoạt động mà trẻ tham gia xây dựng cùng giáo viên và là môi trường giáo dục dựa vào nhu cầu